Help Jelle en deel via social media dat je op hem stemt
‹ terug

Trots op ons verkiezingsprogramma

31 Oct 2020

Het CDA verkiezingsprogramma is bekend. Tijdens het lezen hiervan wordt ik steeds trotser op ons CDA. In duidelijke bewoordingen worden de problemen en kansen in ons land geadresseerd. Veel punten waarvan ik denk; ‘Top, goed dat dit er in staat.’ Gedurfde keuzes en een koers die inzet op verandering, juist wat ons land nu nodig heeft. Ik noem een aantal dingen waar ik blij van word en zal proberen me te beperken.

Volkshuisvesting

Het CDA kiest voor het oplossen van de woningnood en maakt de juiste keuzes om de woningbouw te versnellen. Het CDA wil weer een minister van Wonen en een ministerie van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu). Deze minister moet regie nemen, bouwlocaties aanwijzen en de woningbouw aanjagen.

Als het aan ons ligt wordt de verhuurdersheffing afgeschaft in ruil voor een stevige bouwopgave voor de woningbouwverenigingen. Deze heffing werd in 2014 ingevoerd en heeft er voor gezorgd dat de bouw van sociale huurwoningen halveerde. Afschaffen kan zeker 15.000 extra sociale huurwoningen per jaar opleveren. 

Versnelling van de bouw van nieuwe woningen gaat in de praktijk vooral over het creëren van nieuwe bouwlocaties. Het CDA kiest voor mogelijkheden om te bouwen buiten het stedelijk gebied en juist voor vergroening in de steden. 

Kansen voor onze regio

Het CDA kiest in het verkiezingsprogramma duidelijk voor versterking van de regio’s en zoekt ruimte om te wonen én te werken buiten de grote steden, dus bijvoorbeeld in Noord-Holland Noord. Daarvoor wordt ook ingezet op ‘de aanleg van nieuwe hoogwaardige openbaarvervoersverbindingen en de komst van de zelfrijdende auto’. 

Ook voor de Koninklijke Marine in Den Helder zijn in het CDA verkiezingsprogramma kansen te vinden, vooral door de inzet op de 2% NAVO norm. Ook voor de gezondheidszorg zijn er kansen, door de inzet op versterking van de rol van regioziekenhuizen. De inzet op innovatie voor economisch herstel biedt bijvoorbeeld kansen voor SeedValley en de Energy&Health Campus. 

De agrarische sector wordt bij het CDA natuurlijk erkend en gewaardeerd. Of het nu om veehouderij, bollenteelt, groenteteelt of zaadveredeling gaat, onze regio is gebaat bij een grote partij die de agrarische sector begrijpt en steunt. Zo staat er in het programma:

"Bij veel politieke partijen ontbreekt de aandacht voor de strategische waarde van een sterke agrarische sector. Op wereldschaal azen landen als China op onze agrarische technologie en productiecapaciteit, terwijl met de groei van de wereldbevolking voedselzekerheid en voedselveiligheid steeds grotere vraagstukken worden."

Verdere kansen voor de regio liggen in de wens om via flexkantoren in alle regio’s ook rijksambtenaren te spreiden. Als het aan mij ligt een goed plan, al was het maar omdat de kans dan vergroot wordt dat er beleidsmakers bij de ministeries komen te werken die de praktijk in Noord-Holland Noord kennen en begrijpen.

Gezin en menselijke maat

Als enige partij adresseert het CDA altijd de menselijke waarden en het belang van goed samenleven. In eerdere CDA programma’s ging het over het gezin, als hoeksteen van de samenleving, respect, normen en waarden en omzien naar elkaar. Die lijn zet het CDA natuurlijk door. Met mooie doelen die passen bij het CDA als gezinspartij. 

Het CDA zet in op een ‘gezinsvriendelijke samenleving, waar het belang van onze kinderen en gezinnen steeds voorop staat.’ Als er de komende jaren ruimte is voor lastenverlichting geeft het CDA prioriteit aan gezinnen met kinderen. We komen met nieuwe regelingen voor kinderopvang, vereenvoudiging van de kindregelingen in de inkomstenbelasting en verruiming van het ouderschapsverlof.

Het inkomen van gezinnen staat steeds meer onder druk. Met een middeninkomen is vaak geen hypotheek meer te krijgen en de positie van mensen met een middeninkomen is achteruit gegaan sinds de kabinetten Rutte. Dat adresseert het CDA onder andere met een aanpak gericht op het halveren van het aantal kinderen dat in armoede opgroeit binnen 4 jaar. Ook willen wij dit bereiken met een verhoging van het minimumloon en extra geld voor verplegers en leraren.

Het CDA adresseert de toegenomen polarisatie en noemt deze on-Nederlands, ‘we missen het gevoel van solidariteit en saamhorigheid’. Ik vind het belangrijk dat de politiek niet alleen ‘het land managet’, maar ook probeert de samenleving te binden en gezamenlijke doelen te stellen.

Kortom, veel moois in het programma. Teveel om hier goed samen te vatten. Lees hier vooral het hele programma om een goede indruk te krijgen van onze plannen: Verkiezingsprogramma
 

Doe mee

Bedankt voor je belangstelling. Wil je op de hoogte blijven en wil je Jelle helpen om de campagne tot een succes te maken. Klik dan hiernaast op 'Steun Jelle'.

klik hier en steun
Jelle
via een digitale steunbetuiging

Contact gegevens

[email protected] 06-47268260

Delen via:

Bedankt dat je inlogt

Bedankt dat je ingelogd bent! We lezen je inbreng snel voordat deze op de website komt.

Als je ingelogd bent via social media kan je nu ook eenvoudig je vaste profiel foto gebruiken bij de stap "Maak jouw stem zichtbaar".