Ambitieus verkiezingsprogramma CDA

Veel meer woningbouw in de hele gemeente, meer geld voor sport, 30 kilometer inrichting in de bebouwde kom, een ondertunneling van het spoor bij de Zuiderweg, strandhuisjes in Petten, zonnepanelen op alle verenigingsgebouwen, de vaste oeververbinding in Burgervlotbrug, bedrijven mogen groeien, geen lasten doorschuiven naar de toekomst, versterking van de Schager binnenstad, kermis en feesten worden ondersteund, een klein eigen budget voor dorps- en wijkraden. Het CDA in de gemeente Schagen is ambitieus.

 

In het verkiezingsprogramma dat vandaag is gepresenteerd heeft het CDA niet alleen een programma voor de gemeente gemaakt. Ook voor alle kernen is een eigen verkiezingsprogramma. Daarin staan de speerpunten per dorp en voor de stad Schagen.

 

Opvallend is de aandacht die het CDA heeft voor familie en gezin. Het CDA heeft daar traditioneel veel aandacht voor. In het programma gaat daar nog een schepje bovenop. CDA wil dat Schagen bekend komt te staan als ‘magneet voor jonge gezinnen’. De gemeente moet zich nog meer onderscheiden door bijvoorbeeld veel aandacht voor spelen, veiligheid, sport en onderwijs. Daarmee wil het CDA jongeren die voor studie naar Amsterdam of Groningen zijn verhuisd weer verleiden in de gemeente te gaan wonen op het moment dat ze een groter huis zoeken omdat er kinderen komen.

 

Lijsttrekker Jelle Beemsterboer: ‘Ik ben ontzettend trots op dit programma. We hebben er met een heel team aan gewerkt. Het is net als bij de vorige verkiezingen erg ambitieus. Verschil met toen is wel dat wij de afgelopen jaren hebben laten zien dat we daadkrachtig genoeg zijn om de ambities ook echt waar te maken. Wat we beloven gaan we ook doen en waar we afhankelijk zijn van anderen, zoals cofinanciering door de provincie, is dat ook aangegeven. Wij hebben zin om met deze plannen aan de slag te gaan.’

 

Download het programma hier: VERKIEZINGSPROGRAMMA

 

Gepubliceerd door

Beemsterboer Jelle

Wethouder Ruimte & Economie in de gemeente Schagen