Jelle Beemsterboer

Als Wethouder in de gemeente Schagen en Lijsttrekker voor het CDA Schagen wil ik graag benaderbaar zijn. Op deze site treft u mijn contactgegevens aan en met enige regelmaat een update over actualiteit in Schagen.

Trouwfoto
ons gezinnetje

Privé
Ik ben getrouwd met Renée, wij zijn trotse ouders van Jan, Yfke en Aukje.

Ik ben opgegroeid in Tuitjenhorn, met uitzondering van een paar jaar in Amsterdam heb ik altijd in het dorp gewoond. Vrijwel alle vrienden, die ik heel mijn leven ken, wonen nog steeds in de buurt, erg gezellig!

Opleiding/Werk
Voordat ik wethouder werd heb ik gewerkt aan duurzame energie projecten, als laatste bij HVC Alkmaar. Waar ik me vooral bezig hield met zonne-energie en participatie projecten. Daarvoor heb ik bij Nuon in Amsterdam een vergelijkbare functie gehad bij de afdeling New Business Development, waar ik met naast zonne-energie ook bezig hield met elektrisch vervoer en MVO projecten. Ik vind het leuk om met innovatie bezig te zijn en oplossingen te bedenken waarmee we in de toekomst duurzamer met onze energievraag om kunnen gaan.

Jelle, Ben, Sigge, Jan Steven
De vier wethouders van Schagen in Westfries kostuum

Wethouderschap en politiek
Ik ben nu 12 jaar actief voor het CDA in de gemeente. Eerst als gemeenteraadslid en sinds 2014 als wethouder. Omdat ik jong begonnen ben (ik was 21 toen ik tot raadslid verkozen ben), ben ik nu op mijn 33e al een van de meest ervaren politici in de gemeente Schagen. Ik ben als wethouder begonnen met een stevige portefeuille, naast het Locoburgemeesterschap ook Ruimtelijke Ordening, Wonen en Projecten. Na het vertrek van de VVD uit de coalitie werd ik ook verantwoordelijk voor Economie, Toerisme en Vastgoed.

Jelle spreekt congres toe
Toespraak voor het CDA Congres in Alkmaar als voorzitter CDA Noord-Holland

Naast de activiteiten voor de gemeente ben ik vanaf 2012 tot eind 2016 voorzitter geweest van het CDA Noord-Holland. (Vergelijkbaar met voorzitter van een voetbalclub, je regelt met het bestuur dat alles voor elkaar is voor de mensen op het veld en de leden, maar speelt zelf niet mee.) Bij het CDA zijn de provinciaal voorzitters ook lid van het landelijk Partijbestuur. Door dat bestuurswerk ken ik veel mensen in de provinciale en landelijke politiek, dat komt regelmatig van pas voor lokale vraagstukken. Omdat ik als wethouder meer taken heb gekregen tijdens de periode was dit niet meer te combineren met het bestuurswerk voor het CDA en heb ik me na 4 jaar niet herkiesbaar gesteld voor een nieuwe periode.

Ik vind het belangrijk dat mijn werk maatschappelijk relevant is. Dat ik iets kan betekenen voor andere mensen. Van het begin af aan heb ik het als een eer beschouwd om namens de inwoners van Harenkarspel en nu de gemeente Schagen besluiten te mogen nemen. Nu ik deze positie mag bekleden vind ik dat ik daar ook alles uit moet halen dat er in zit. Mensen mogen van mij verwachten dat ik me ten volle inzet voor de belangen van ondernemers en inwoners in de gemeente.

Supermarkt Waarland
Openen Supermarkt Waarland met Ruud Bakker, voorzitter van de dorpsraad

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 en 2018 is het CDA in Schagen ruimschoots de grootste partij geworden. Die waardering voelt nog steeds erg goed. Wij zijn die verantwoordelijkheid direct waar gaan maken. Bijna alle ambities uit het eerste verkiezingsprogramma zijn gerealiseerd. Wat vooral opvalt is dat veel projecten die al jaren (vast)liepen nu wel tot realisatie zijn gebracht. Ik denk dan aan de Supermarkt in Waarland, het nieuwe centrum van Warmenhuizen, het Roockershuyspark, de Ontbrekende Schakel, structuurvisie Petten en industrieterrein Kolksluis. Ook de inzet op versnelling van de woningbouw werpt vruchten af, veel projecten worden nu gerealiseerd, waaronder ook sociale huurwoningen. Een ander mooi resultaat is de omvorming van de oude gemeentehuizen in Schagerbrug en Tuitjenhorn tot maatschappelijk relevante bestemmingen, goed voor het dorp en de werkgelegenheid.

Hoewel er natuurlijk altijd iets aan te merken is op de besluiten die wij nemen en wij helaas niet iedereen altijd 100% gelukkig kunnen maken, ben ik dankbaar voor de vele positieve reacties. Zeker bij complexe vraagstukken kan het wethouderschap erg intensief zijn en letterlijk al je tijd opslokken. Dan kan iemand die op straat naar je toe komt en zegt dat je ‘goed bezig’ bent enorm goed doen.

Waarom CDA
Van huis uit heb ik de waarden van het CDA meegekregen. Op mijn 18e toen ik in Amsterdam ging wonen ben ik lid geworden van het CDA en ben ik bestuurslid van de jongerenafdeling van Noord-Holland geworden. Eerlijk gezegd ben ik daarna pas na gaan denken of het CDA ook bij mij past. Daar ben ik inmiddels zeker van.

Belangrijk aan het CDA vind ik de manier waarop de partij naar de samenleving kijkt. Het CDA gaat er van uit dat mensen verantwoordelijkheid horen te nemen voor elkaar. Mensen leven niet voor zichzelf en we kunnen er ook niet van uit gaan dat de overheid alles voor ons regelt.

De vier uitgangspunten van het CDA zijn principes waaraan ik politieke standpunten toets, dat geeft steun en continuïteit. Dat zijn; rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid, sociale gerechtigheid en solidariteit. Kort gezegd gaat het er om dat we de gemeente in een betere staat overdragen aan de volgende generatie. Dat de gemeente niet overal over moet willen gaan, maar de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij mensen zelf laat. Dat wij rechtvaardig zijn, dus in gelijke gevallen gelijk beslissen en dat we mensen die het niet zelf kunnen, helpen.

Naast de inhoudelijke keuze voor het CDA is het trouwens ook gewoon belangrijk

CDA ledenvergadering
Het CDA Team voor de komende verkiezingen

dat de lokale afdeling bij je past. Het CDA in Schagen is een grote partij met veel betrokken mensen uit alle kernen. De raadsfractie en actieve leden zijn samen gewoon een gezellige groep met allerlei mensen die stuk voor stuk veel kennis meebrengen. Kortom een topteam waarmee ik graag samenwerk.

Tot Slot
Mijn werk in Schagen zit er nog niet op. Hoewel ik trots ben op alles dat we gerealiseerd hebben, zie ik ook nog veel mooie projecten om op te pakken. Woningbouw, betere bereikbaarheid en Energy&Health Campus zijn mooie grote taken waaraan ik nu werk. Ik hoop dan ook de lijn van de afgelopen jaren te mogen continueren en ook dit verkiezingsprogramma en coalitieakkoord uit te voeren.

Met uw steun moet dat lukken!

Jelle Beemsterboer